aantal bezoekers


 

 

 

                                                                                                                        like ons op     

Westerlee nieuws               - laatste update 23 september 2018 - 
**********************************************************************************************

 

Filmpjes over Westerlee

 

 

Onder "Video's Westerlee" plaatsen we leuke filmpjes over het rijke verleden van Westerlee. Zodra er weer een nieuw filmpje beschikbaar is maken we dat kenbaar via Facebook en Nextdoor. Als je het leuk vindt kun je je ook abonneren op ons YouTube-kanaal. Je krijgt dan bij het plaatsen van een nieuwe film een melding.


 

 

Werkzaamheden AKZO 2018-2021 

 

 

 

 

 

De komende jaren gaat AKZO Nobel werkzaamheden uitvoeren in het zoutwinningsgebied Westerlee. Een aantal zogenaamde putten worden gesloten en er worden nieuwe putten gemaakt om aan de toenemende vraag naar zout te kunnen voldoen.

AKZO Nobel heeft aanwonenden op 2 informatiebijeenkomsten geïnformeerd over de plannen die nu worden ontwikkeld. In de komende Westerlink zal hierover een artikel worden gepubliceerd.

Bewoners die in de directe omgeving van het gebied wonen vrezen overlast en hebben contact opgenomen met de gemeente. In de bijlage kunt u een verslag van deze bijeenkomst inzien. Tevens een overzicht van de ontwikkelingen die daarna hebben plaatsgevonden naar aanleiding van het lawaai wat is geconstateerd bij de onderhoudswerkzaamheden aan boring M (zie artikel op deze site).

Verslag bewonersoverleg met de gemeente

Update 1


 

 

Dorpsschouw gemeente Oldambt, Sociaal Werk Oldambt en Vereniging Dorpsbelangen Westerlee

20 september 2018 

 

 

Eens per 2 jaar organiseert de gemeente Oldambt een dorpsschouw waarbij ambtenaren, raadsleden en/of wethouders van de gemeente Oldambt een ronde door ons dorp organiseren.

Tijdens deze ronde, die samen met Sociaal Werk Oldambt wordt gehouden, kan de Vereniging Dorpsbelangen stilstaan bij probleem situaties in ons dorp en wat zij belangrijk vindt voor het leefbaar houden van onze omgeving.

Als inwoners van Westerlee suggesties hebben die meegenomen moeten worden tijdens deze ronde dan kunnen zij dit aangeven bij één van de bestuursleden, via de mail: info@westerlee-vdw.nl, een PB op onze Facebookpagina of reageren op de Nextdoor-aankondiging van 21 juli jl.


 

 

Gemeente Oldambt is op zoek naar innovatieve ideeën

 

 

De gemeente Oldambt is op zoek naar mensen die innovatieve ideeën hebben op het gebied van begeleiding en ondersteuning van mensen die dat kunnen gebruiken. 

Op de website van de gemeente Oldambt is hierover meer te vinden. Mensen kunnen hun ideeën aangeven via info@gemeente-oldambt.nl  

 

 


 

 

Onderzoek naar leeftijdsvriendelijkheid van plattelandsgemeentes 

 

 

Vincent de Vegt is student aan de Rijksuniversiteit in Groningen en wil graag in de gemeente Oldambt zijn afstudeeropdracht uitvoeren. 

Het onderwerp is leeftijdsvriendelijkheid van plattelands gemeentes. Vincent heeft de laatste tijd gewerkt om een enquête te maken waarin verschillende onderwerpen aan bod komen.

Het doel is om zoveel mogelijke mensen van ongeveer 55+ te bereiken binnen de gemeente Oldambt. Alleen dan is het mogelijk om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en de behoeftes voor de toekomst. Hij heeft begrepen dat Westerlee voorop loopt met dit onderwerp.

Hieronder staat een link naar de enquête. Vincent zou het erg waarderen als u als inwoner van Westerlee wilt meewerken aan dit onderzoek. De manier waarop maakt niet uit, de link is volledig anoniem en niet tot een persoon te traceren. Verder als mensen hun email adres invullen wordt deze apart van de enquête geregistreerd. Alle hulp wordt erg gewaardeerd.

Inmiddels is deze enquete afgesloten en worden de resulataten verwerkt.


 

 

Onderhoudswerkzaamheden AKZO

 

Maandag 18 juni as start AKZO met onderhoudswerkzaamheden bij boring M. Deze locatie ligt net voorbij de Tranendallaan aan de Ontsluitingsweg. Op deze locatie wordt een bijzonder werkplatform gebouwd. Eind juli hoopt AKZO klaar te zijn met de werkzaamheden en wordt het platform weer afgebroken.

In de bijlage het bericht van AKZO.

 

 

 


 

 

 

Stand van zaken Windmolenpark N33 Meeden

 

 

 

Zoals wellicht bekend loopt er nog steeds een bewaar bij de Raad van State tegen het Windpark N33 bij Meeden. De Raad van State heeft de bezwaren die tegen het park zijn ingebracht in overweging. Er zijn veel bezwaren ingediend die door deskundigen moeten worden beoordeeld en dat vergt tijd.

De initiatiefnemers (o.a. Innogy (vh RWE/Essent) hebben subsidie aangevraagd bij de overheid (SDE+). In de toekenningsbeschikking van deze aanvraag stond dat de opdracht voor het realiseren van het park vóór 1 mei 2018 moest worden gegeven. Omdat op deze datum de uitspraak van de Raad van State er nog niet was heeft Innogy uitstel gekregen tot 1 januari 2019.

De Raad van State heeft inmiddels aangegeven dat er , gelet op het vele voorwerk dat moet worden gedaan, vóór december 2018 geen uitspraak hoeft te worden verwacht. Er is dus steeds een kans dat het park niet doorgaat. 

In de bijlage kunt u hierover meer lezen.

 


 

 

 

Concept verslag Algemene Ledenvergadering en Bewonersavond 2018

 

 

 

 

Heeft u de Algemene Ledenvergadering en de Bewonersavond van 30 mei jl gemist? In de bijlagen treft u de conceptverslagen aan. Als u hier vragen over heeft kunt u één van de bestuursleden hiervoor benaderen.                       

Concept verslag algemene ledenvergadering 2018

Concept verslag Bewonersavond

Artikel in het Streekblad

 

 


 

 

 

   

 

Vereniging Dorpsbelangen Westerlee  |  info@westerlee-vdw.nl